За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на град Троян

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 3 411 646,00 лв


Регистрационен номер: 58131-13-13

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Троян

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Троян

Област: Ловеч


Цел

Проектът “Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян” включва изготвяне на инвестиционни проекти за: реконструкция на водопроводната мрежа; канализация на гр. Троян – изграждане и реконструкция; ПСОВ - Биологично пречистване


Дейности

  • Подготовка на ПИП, ФИА и Молба за финансиране;
  • Подготовка на идеен проект и тръжно досие за избор на изпълнител на инженеринг за ПСОВ;
  • Подготовка на работни проекти за ВиК мрежата и тръжни досиета за избор на изпълнители;
  • Одит на проекта;
  • Информация и публичност на проекта;
  • Организация и управление на проекта.


-

« обратно