За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на с. Орешак, община Троян

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 847 076,00 лв


Регистрационен номер: 58131-14-14

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Троян

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Троян

Област: Ловеч


Цел

Проектът “Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на с. Орешак, община Троян” включва изготвяне на инвестиционни проекти за: реконструкция на водопроводната мрежа; изграждане на канализационната мрежа на с. Орешак; предпроектно проучване за начина на отвеждане и пречистване на отпадъчните води (отвеждане на отпадъчните води до ПСОВ – Троян или изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Орешак) и изготвяне на съответната техническа документация.


Дейности

  • Подготовка на прединвестиционно проучване, финансово-икономически анализ и молба за финансиране;
  • Подготовка на идеен проект и тръжно досие за избор на изпълнител, ако е необходимо, на инженеринг за ПСОВ;
  • Подготовка на работни проекти за ВиК мрежата и тръжни досиета за избор на изпълнители;
  • Одит на проекта;
  • Информация и публичност на проекта;
  • Организация и управление на проекта.


-

« обратно