За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Осигуряване на пълна проектна готовност за изграждане на ГПСОВ - Ботевград и довеждащи колектори към нея

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 252 547,42 лв


Регистрационен номер: 58131-15-15

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Ботевград

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Ботевград

Област: София


Цел

Да осигури проектна готовност на община Ботевград за изграждане на нова градска пречиствателна станция за отпадни води и съпътстващата инфраструктура (довеждащи колектори към нея)


Дейности

  • Разработване на прединвестиционно проучване за изграждане на ГПСОВ и довеждащи колектори в гр. Ботевград;
  • Осигуряване на нормативна готовност за стартиране на проектиране;
  • Осигуряване на нормативно съответствие на инвестиционното намерение със ЗООС, ЗВ и ЗБР;
  • Разработване на идеен проект за изграждане на ГПСОВ и довеждащи колектори;
  • Осигуряване на нормативна готовност на инвестиционния проект за стартиране на строителство;
  • Изготвяне на финансов и икономически анализ и анализ на разходите и ползите;
  • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки, включени в бъдещия инвестиционен проект;
  • Одит на проекта от лицензиран експерт-счетоводител;
  • Популяризиране и публичност на проекта;
  • Организация и управление на проекта.


-

« обратно