За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за цялостна подготовка на проект за изграждане на канализационна и водоснабдителна мрежа - гр. Своге

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 916 000,00 лв


Регистрационен номер: 58131-21-21

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Своге

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Своге

Област: София


Цел

Изготвяне на пълен и качествен инвестиционен проект, с който в последствие да се кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”


Дейности

  • Организиране и провеждане на информационна кампания;
  • Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги;
  • Техническа помощ за цялостна подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализационна и водоснабдителна мрежа - гр. Своге;
  • Одит на проекта.


-

« обратно