За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Прединвестиционно проучване, експертни анализи и изготвяне на инфраструктурен проект за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Силистра

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 028 400,00 лв


Регистрационен номер: 58131-30-30

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Силистра

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Силистра

Област: Силистра


Цел

По проекта ще се подготви пълно инвестиционно проектно предложение за изграждане на ПСОВ, разширение и реконструкция на канализационната мрежа както и частична подмяна на компрометирана водопроводна мрежа на гр. Силистра


Дейности

  • Управление и публичност;
  • Прединвестиционно проучване и разработване на технически проекти за ПСОВ;
  • Разработване на технически проекти за доизграждане на канализацията и частична реконструкция на водопроводната мрежа;
  • Изготвяне на финансов и икономически анализ;
  • Издаване на разрешителни по законодателството в областта на околната среда и водите и разрешителни за строеж;
  • Подготовка на формуляр за кандидатстване с инвестиционен проект и на документациите за възлагане на обществени поръчки за неговото изпълнение.


-

« обратно