За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Реконструкция и модернизация на ГПСОВ, канализационната и водоснабдителната мрежа и водоснабдяване на к. к. "Камчия"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 445 455,32 лв


Регистрационен номер: 58131-31-31

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Аврен

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Аврен

Област: Варна


Цел

Настоящото проектно предложение за техническа помощ по оперативна програма "Околна среда 2007-2013" е пряко свързано с подготовката за изработване на инвестиционен проект за модернизация и реконструкция на ГПСОВ "Камчия", въвеждането на технологии и съоръжения за отстраняване на биогенни елементи, доизграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителна и канализационна мрежа на КК "Камчия", община Аврен и осигуряване на водоснабдяването на комплекса, чрез разклонение на магистрален водопровод "Камчийски пясъци"


Дейности

  • Създаване на екип от 5 човека;
  • Подготовка на документация, изготвяне и комплектоване на формуляра за кандидатстване;
  • Възлагане на извършване на предпроектни проучвания и изготвяне на работни проекти за "Реконструкция и модернизация на ГПСОВ, канализационната и водоснабдителната мрежа и водоснабдяване на к.к. Камчия";
  • Подготовка и издаване на необходимите разрешителни и документи за бъдещия инфраструктурен проект;
  • Изготвяне на анализи - чувствителност, разходи-ползи и др;
  • Подготовка на документация, изготвяне и комплектоване на формуляра за кандидатстване за финансиране с инфраструктурния проект;
  • Одит;
  • Публичност на проекта.


-

« обратно