За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?




Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ, гр. Генерал Тошево

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 302,00 лв


Регистрационен номер: 58131-43-43

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Генерал Тошево

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Генерал Тошево

Област: Добрич


Цел

Проектът предвижда подготовката на пълен и качествен инвестиционен проект за доизграждане на канализационната, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ в град Генерал Тошево обслужващи около 7000 жители на града


Дейности

  • Управление на проекта;
  • Разработване на технически и работен проект ТП и РП за цялостно доизграждане на канализационна мрежа L=18 520л.м. и възстановяване на нарушената пътната настилка, гр.Генерал Тошево;
  • Разработване на технически проект за участъци водопроводна мрежа L=9500, гр. Генерал Тошево, нуждаещи се от рехабилитация;
  • Изготвяне на технически и работен проект за реконструкция модернизация и техническо преоборудване на ПСОВ, гр, Генерал Тошево за постигане 75% пречистване на отпадните води;
  • Одит на проекта;
  • Промоция на проекта.


-

« обратно