За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за интегриран проект: Довеждащи колектори до ПСОВ- гр. Рудозем - в двете направления - по поречието на р. Чепинска и р. Елховска и изграждането на вътрешна канализационна и водоснабдителна мрежа на населените места по двете поречия

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 2 609 840,00 лв


Регистрационен номер: 58131-44-44

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Рудозем

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Рудозем

Област: Смолян


Цел

В проекта се предвижда да бъдат изготвени работни проекти за строителство на обекти за които няма изготвени такива и представляват част от интегриран проект- довеждащи колектори до пречиствателна станция за отпадни води - гр. Рудозем и вътрешни канализационни и водоснабдителни мрежи на населените места по поречието на река Елховска и река Чепинска - притоци на река Арда


Дейности

 • Откриване на процедура по изготвяне на обявление, тръжни процедури за изготвяне на работни проекти със 14 лота. Избор на изпълнител. Сключване на договор с изпълнител за изготвяне на работни проекти по 14 лота;
 • Управление на проекти;

  Лот 1 - Изготвяне на работен проект на довеждащ колектор Пловдивци - Рудозем;
  Лот 2 - Изготвяне на работен проект за вътрешна канализационна мрежа и водопроводна с. Корита-Пловдивци;
  Лот 3 - Изготвяне на работен проект за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа с. Елховец;
  Лот 4 - Изготвяне на работен проект за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа с. Витина;
  Лот 5 - Изготвяне на работен проект за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа с. Бърчево-с. Войкова лъка;
  Лот 6 - Изготвяне на работен проект за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа кв. Бяла река - гр. Рудозем;
  Лот 7 - Изготвяне на работен проект за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа кв. Мейково - гр. Рудозем;
  Лот 8 - Изготвяне на работен проект за реконструкция на вътрешна канализационна и водопроводна мрежа централна част - гр.Рудозем кв. 16 17 площадки - гр. Рудозем;
  Лот 9 - Изготвяне на работен проект за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа с. Борие - и отведан до довеждащ колектор гр. Рудозем;
  Лот 10 - Изготвяне на работен проект за водопроводна мрежа с.Чепинци;
  Лот 11 - Изготвяне на работен проект за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа с. Рибница;
  Лот 12 - Изготвяне на работен проект за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа с. Сопота;
  Лот 13 - Изготвяне на работен проект за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа с. Грамаде и с. Оглед;
  Лот 14 - Изготвяне на работен проект за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа м. Дуревска;

 • Процедури по съгласуване на работни проекти;

 • Финансово икономически анализ и предпроектни проучвания;

 • Попълване на апликационна форма;

 • Подготовка на тръжна документация на интегрирания проект за строителство;

 • Мерки за публичност- статии, листовки, пресконференции и бюлетини;

 • Счетоводен одит.


-

« обратно