За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Предпроектно, идейно и работно проектиране на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Любимец

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 368 800,00 лв


Регистрационен номер: 58131-45-45

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Любимец

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Любимец

Област: Хасково


Цел

Целта на проекта е да се изготви работен проект на ПСОВ в гр. Любимец, който: - изяснява конкретните проектни, ситуационни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на строителството; - осигурява възможност за ползуването му като документация за договаряне и изпълнение на строителството


Дейности

  • Подготовка за изпълнение на проекта;
  • Действия за информация и публичност;
  • Провеждане процедура за възлагане на обществена поръчка;
  • Изпълнение предмета на поръчката;
  • Управление, изпълнение и отчитане на проекта;
  • Одит на проекта.


-

« обратно