За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Реконструкция на водопроводна мрежа и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Средец

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 134 225,00 лв


Регистрационен номер: 58131-51-51

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Средец

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Средец

Област: Бургас


Цел

Предмет на настоящото проектно предложение за техническа помощ е изготвянето на работни технически проекти за доизграждане на канализацията в гр. Средец и реконструкция на част от водопроводната мрежа, както и изготвяне на качествена документация за кандидатстване на общината по ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” за осигуряване на финансов ресурс


Дейности

 • Внасяне на документи в РИОСВ за становища по ЗООС и ЗБР;
 • Формиране на звено за управление и мониторинг;
 • Информиране и публичност;
 • Подготовка на документация за избор на консултант;
 • Подготовка на тръжна документация за избор на проектант;
 • Провеждане на процедура за избор на консултант;
 • Провеждане на процедура за избор на проектант;
 • Възлагане на оценка на съответствието;
 • Изготвяне на технически работни проекти;
 • Изготвяне на документация от консултанта, възложена с договор;
 • Медийно представяне на резултатите от проектните дейности;
 • Отчитане на проекта


-

« обратно