За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Малко Търново

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 179 692,18 лв


Регистрационен номер: 58131-52-52

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Малко Търново

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Малко Търново

Област: Бургас


Цел

Настоящият проект има за цел изготвяне на инвестиционни проекти за: • Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Малко Търново; • Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води. Тя трябва да приеме отпадъчните води от смесената канализационна мрежа на гр. Малко Търново.


Дейности

  • Управление на проекта;
  • Процедури по ЗООС, ЗБР и ЗВ;
  • Провеждане на тръжни процедури;
  • Разработване на инвестиционни проекти;
  • Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект;
  • Осигуряване на информация и публичност;
  • Одит на проекта;
  • Отчитане на проекта


-

« обратно