За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подготовка на инфраструктурен проект за подобряване на ВиК системата на гр. Драгоман

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 283 133,00 лв


Регистрационен номер: 58131-69-69

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Драгоман

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Драгоман

Област: София


Цел

Проектът ще подготви всички необходими елементи за кандидатстване на община Драгоман за финансиране на инвестиционен проект


Дейности

 • Управление на проекта;
 • Разработване на работен проект;
 • Получаване на разрешително по Закона за биологичното разнообразие;
 • Получаване на разрешително по Закона за опазване на околната среда;
 • Дейност във връзка с процедурите за издаване на разрешителни по Закона за водите;
 • Оценка на съответствието;
 • Придобиване на земя и учредяване на право на строеж;
 • Изготвяне на финансови и икономически анализи;
 • Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект;
 • Одит;
 • Информация и публичност


-

« обратно