За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Проектиране на “Напорен водоем 7000 м3” за подобряване водоснабдителната система на гр. Благоевград"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 238 695,00 лв


Регистрационен номер: 58131-77-77

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Благоевград

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Благоевград

Област: Благоевград


Цел

Проектните дейности предвиждат изготвяне на проекти в работна фаза, финансово-икономически анализи, както и разработване на тръжна документация за избор на изпълнител на строително-ремонтни работи посредством процедура по Закона за обществените поръчки.


Дейности

  • Сформиране на екип по проекта;
  • Провеждане на пресконференция за откриване на проекта;
  • Подготовка на тръжна документация за обявяване на процедура за избор на консултант за проектиране, анализ, подготовка на тръжна документация и разработка на формуляр за кандидатстване;
  • Провеждане на процедура за избор на консултант за проектиране, анализ, подготовка на тръжна документация и разработка на формуляр за кандидатстване;
  • Изпълнение на договора за проектиране, анализ, подготовка на тръжна документация и разработка на формуляр за кандидатстване;
  • Изготвяне на междинен технически и финансов отчет;
  • Сформиране на комисия и приемане на готовите продукти по договора за избор на консултант за проектиране, анализ, подготовка на тръжна документация и разработка на формуляр за кандидатстване;
  • Провеждане на пресконференция за приключване дейностите по проекта;
  • Одит на проекта;
  • Изготвяне на финален технически финансов отчет.


-

« обратно