За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Дейности, свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на канализация на местностите "Манастирски ливади - изток"/район "Триадица/, "Кръстова вада - изток /район "Лозенец"/ и "Гърдова глава" /район "Витоша"/ в гр.София

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 465 400,00 лв


Регистрационен номер: 58131-90-90

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Столична

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Столична

Област: София


Цел

Настоящото проектно предложение има за цел подготовка на качествен инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа в местност „Манастирски ливади – изток”/район „Триадица/, местност „Кръстова вада - изток”/район „Лозенец”/ и местност „Гърдова глава” /район „Витоша”/ на територията на град София”. Бързото развитие на столицата, демографският, екологичен и инвестиционен натиск, който се наблюдава през последните години, обуславят нуждата от адекватна реакция и стимулиране на развитието на града от страна на общината. Към момента канализационната система в трите местности е неразвита, изградени са само малки части от нея, липсва съгласуваност между нуждите на гражданите и бизнеса и предлаганата инфраструктура. Опазването на природата и в частност качеството на водите е в лошо състояние. Настоящото положение в трите района спира възможностите за развитие, за подобряване качеството на живот на населението, за устойчиво развитие на бизнеса и районите като цяло.


Дейности

  • Управление на проекта за техническа помощ;
  • Изготвяне на Проект на канализация в местност "Манастирски ливади - изток", район " Триадица" - фаза работен проект; Проект на канализация в местност "Кръстова вада - изток", район "Лозенец" - във фаза работен проект; Проект на канализация в местност "Гърдова глава", район "Витоша" - фаза работен;
  • Инвеститорски контрол върху изготвяне на работните проекти;
  • Финансов и икономически анализ и концесионен анализ на инвестиционен проект за изграждане на канализация на местност: "Манастирски ливади - изток", район "Триадица"; "Кръстова вада - изток", район "Лозенец"; "Гърдова глава", район "Витоша" - гр. София;
  • Мерки за информация и публичност свързани с изпълнението на проекта за техническа помощ;
  • Изготвяне на документация за кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект;
  • Извършване на финансов одит на проекта за техническа помощ.


« обратно