За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Опазване и подобряване състоянието басейна на р. Искър на територията на община Мездра. Подобект: Техническа помощ за изграждане на разделна канализационна инфраструктура, реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на ПСОВ на с. Зверино

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 361 200,00 лв


Регистрационен номер: 58131-98-98

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Мездра

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Мездра

Област: Враца


Цел

Целта на проекта е провеждането на технически дейности по подготовка на инвестиционен проект във връзка опазване и подобряване на околната среда по поречието на р. Искър на територията на община Мездра, в частност инженеринг за изграждане на разделна канализационна инфраструктура, реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води на село Зверино


Дейности

  • Подготовка на формуляр за кандидатстване за техническа помощ по приоритетна ос 1 на ОП "Околна среда";
  • Изготвяне на геодезическо заснемане;
  • Изготвяне на хидрогеоложки анализи и документация;
  • Проектиране и изготвяне на работни проекти;
  • Финансови и икономически анализи и изготвяне на формуляр за кандидатстване по приоритетна ос 1 на ОП "Околна среда";


« обратно