За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Изготвяне на работни проекти за ГПСОВ и разделна канализация за битови и дъждовни води на гр. Николаево

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 351 500,00 лв


Регистрационен номер: 58131-100-100

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Николаево

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Николаево

Област: Стара Загора


Цел

Целта на този проект е община Николаево да израбои работен проект за ГПСОВ и работен проект на цялата канализационна мрежа в населеното място гр.Николаево, съобразен с новите промени настъпили при частичното изграждане на канализационна мрежа извън населеното място финансирана от ПУДООС през 2007 г.


Дейности

  • Провеждане на рекламна кампания;
  • Организиране и провеждане на процедури за избор на изпълнител по проекта;
  • Изготвяне на работните проекти;
  • Управление и контрол на дейностите по проекта;
  • Изготвяне на финансови и икономически анализи за инфраструктурните обекти;
  • Извършване на одит.


« обратно