За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Създаване на условия за подобряването на базисната инфраструктура в гр. Болярово, община Болярово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 123 500,00 лв


Регистрационен номер: 58131-101-101

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Болярово

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Болярово

Област: Ямбол


Цел

Целта на проекта е да се подготви пълен и качествен инвестиционен проект за доизграждане на канализационната мрежа на град Болярово, изграждане на общ довеждащ колектор и пречиствателна станция за отпадни води, с който да се кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013г.” за инфраструктурен проект


Дейности

  • Формиране на екип на проекта;
  • Провеждане на процедура и възлагане на предпроектни и прединвестиционни проучвания;
  • Провеждане на процедура за избор и възлагане на ПУП, парцеларни планове и дейности по промяна на предназначението на земята и работни проекти;
  • Провеждане на процедура за избор и възлагане на подготовка за възлагане на обществени поръчки;
  • Провеждане на процедура за избор и възлагане на изготвяне на икономически и финансови анализи;
  • Провеждане на обществено обсъждане на резултатите от проекта.


« обратно