За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за доизграждане на главни колектори и канализационна мрежа от смесен тип и строителство на ПСОВ за с. Калояново и с. Дуванлий и ремонт и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Калояново

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 018 500,00 лв


Регистрационен номер: 58131-102-102

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Калояново

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Калояново

Област: Пловдив


Цел

Целта на проекта е изграждане на пречиствателно съоражение за пречистване на отпадъчни води за селата Калояново и Дуванлий, което ще бъде с капацитет на станцията до 6 000 е.ж. и обем на пречистваните отпадъчни води до 2000m3/дневно


Дейности

  • Осъществяване на консултантски услуги и проектиране с цел да бъде подготвен "Интегриран инвестиционен проект за подобрение на инженерната ВиК инфраструктура на с. Калояново и с. Дуванлий", заедно с всички съпътсващи документи необходими за кандидастване за финансиране от ОП "Околна среда";
  • Изготвяне на комплексен доклад за съответствие на работните проекти съгласно чл.142 ал.6 т.2 от ЗУТ;
  • Информация и публичност на проекта;
  • Извършване на външен одит на проекта;
  • Управление на проекта.


« обратно