За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 14 489 450,00 лв


Регистрационен номер: DIR-592114-1-10

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Ботевград, с партньори община Правец и община Етрополе

Година на приключване на проекта: 2013

Община: Ботевград

Област: София


Цел

Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци за нуждите на общините - Ботевград, Етрополе и Правец


Дейности

  • Изграждане на първа клетка на регионално депо за неопасни битови отпадъци, включително стопански двор
  • Изграждане на обща вътрешна инфраструктура и вътрешни технологични пътища на територията на регионалното депо за неопасни битови отпадъци
  • Изграждане на довеждаща инфраструктура – външен път, външно електрозахранване, външен водопровод, специализирана техника за експлоатацията на депото, вътрешни системи за обезвреждане на инфилтрат и сметищен газ

Обслужвано население (бр.): 52 791

Общ капацитет на депото (тона): 566 658

Капацитет на клетката (тона): 238 920

Първа копка: 1 декември 2010 г.

Официално откриване на обекта: 2 ноември 2012 г.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

 


« обратно