За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Разширение на Регионално депо за ТБО гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино”

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 739 070,00 лв


Регистрационен номер: 58231-26-330

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Мaдан

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Мадан

Област: Смолян


Цел

Изграждане на обект „Разширение на регионалното депо в гр. Мадан и изграждане на площадка/и за претоварване, предварително сортиране и третиране на годните за рециклиране, както и компостиране или оползотворяване на биоразградимите отпадъци за производство на биогаз”,изграждане на обект „Площадка за предварително сортиране и третиране на годните за рециклиране, както и компостиране на биоразградимите отпадъци в община Златоград”


Дейности

 • Геодезично заснемане на площите;
 • Предоставяне на хидроложки данни от НИМХ-БАН;
 • Предоставяне на метеороложки данни от НИМХ-БАН;
 • Тахиметрична снимка на терена;
 • Георадарно и проучване щампово натоварване на стена ;
 • Проект за увеличаване капацитета на регионалното депо - неотложни свързани дейности с последващото проектиране;
 • Изготвяне на предпроектно проучване, вкл. Пълен анализ "разходи-ползи", проектиране на инвестиционни проекти, разработване на формуляр и консултански услуги;
 • Одит на проекта;
 • Организация и управление на проекта ;
 • Осигуряване на информация и публичност за проект;
 • Последваща оценка;
 • Подкрепа за организация и управление на проекта.


« обратно