За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Техническа помощ зa закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м. «Сулюманица», гр. Пирдоп и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на община Пирдоп

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 217 080,00 лв


Регистрационен номер: 58231-17-321

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Пирдоп

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Пирдоп

Област: София


Цел

Настоящият проект за техническа помощ предвижда закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци в м.”Сулюманица", община Пирдоп и изготвянето на морфологичен анализ на битовите отпадъци


Дейности

  • Мобилизация, оперативен контрол и координация по време на проекта,
  • Подготовка на задание за кандидатстване по процедура BG 161РО005/08/2.30/01/03,
  • Одит във връзка с изпълнението на проекта,
  • Изготвяне на Технически проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м.«Сулюманица», гр. Пирдоп и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на община Пирдоп,
  • Оценка съответствието на изготвените технически проекти.


« обратно