За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Лом

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 305 400,00 лв


Регистрационен номер: 58231-18-322

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Лом

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Лом

Област: Монтана


Цел

С настоящото проектно предложение Община Лом кандидатства за получаване на техническа помощ от Оперативна програма Околна среда за подготовката и изготвянето на инвестиционен проект, осигуряващ подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в Община Лом


Дейности

  • Мобилизация, оперативен контрол и координация по време на проекта. Публичност на проекта.
  • Подготовка на задание за кандидатстване по процедура BG 161РО005/ 08/2.30/01/03,
  • Одит във връзка с изпълнението на проекта,
  • Изготвяне на Технически проект за претоварна станция в община Лом,
  • Изготвяне на ПУП,
  • Оценка на съответствието на изготвените Технически проекти,
  • Изготвяне на екологични оценки, ЗБР и др. дейности, свързани с прилагане на екологичното законодателство.


« обратно