За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от община Враца и община Мездра”

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 118 502,00 лв


Регистрационен номер: 58231-43-347

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Враца

Година на приключване на проекта: 2010

Община: Враца

Област: Враца


Цел

С изпълнението на проекта ще се финансира и ще се разреши основния проблем, а именно: намаляващия обем на Регионалното депо за твърди битови отпадъци и изчерпване на възможностите на експлоатираните досега клетки 1.1 и 1.2, което налага незабавното му разширяване с две нови клетки – 2.1 и 2.2.


Дейности

  • Организация и управление на проекта;
  • Осигуряване публичност на проекта;
  • Подготовка и провеждане на тръжни процедури;
  • Изготвяне на работен проект за изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци - Враца и Мездра;
  • Изготвяне на финансов анализ Дейността е свързана със събиране на необходимите за финансовия анализ данни, тяхната обработка и съответните изводи, свързани с икономическата обосновка на инвестиционния проект за изграждане на Клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци - Община Враца и Община Мездра;
  • Подготовка на тръжна документация по тръжни процедури 3-5;
  • Издаване на необходимите оценка на съвместимостта и решения/разрешителни по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.


« обратно