За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Актуализация и допълване на проект за реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО – Теклен дол – Смолян и система за регионално управление на отпадъците

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 241 602,00 лв


Регистрационен номер: 58231-57-361

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Смолян

Година на приключване на проекта: 2010

Община: Смолян

Област: Смолян


Цел

Проектът включва разработване на подробни прединвестиционни проучвания за изграждане на бъдещата система за интегрирано управление на отпадъците, основана на регионален принцип – анализ на ситуацията в региона като се определят видовете, състава и количеството на отпадъците


Дейности

  • Подготовка и мобилизация за започване на проекта;
  • Подготовка на пълните пакети документации за възлагане на услугите по ЗОП;
  • Провеждане на процедури по ЗОП (по вече изготвените документации) и сключване на договори за услуги;
  • Изпълнение на договор "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект "Актуализация и допълване на проект за реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО - Теклен дол - Смолян и система за регионално управление на отпадъците";
  • Изпълнение на договор "Подпомагане на ЗИП на община Смолян при реализацията на проект "Актуализация и допълване на проект за реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО - Теклен дол - Смолян и система за регионално управление на отпадъците";
  • Изпълнение на договор "Одит на проект"Актуализация и допълване на проект за реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО - Теклен дол - Смолян и система за регионално управление на отпадъците"";
  • Изпълнение на договор "Информация и публичност за проект "Актуализация и допълване на проект за реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО - Теклен дол - Смолян и система за регионално управление на отпадъците"";
  • Закриване на проекта.


« обратно