За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Долни Богров

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 234 100,00 лв


Регистрационен номер: 58231-16-320

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Столична община

Година на приключване на проекта: 2010

Община: Столична

Област: София


Цел

Целта на проектно предложение е Столична община да кандидатства за техническа помощ за подготовката на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Долни Богров


Дейности

  • Подготовка и мобилизация за започване на проекта,
  • Провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП (по изготвените пълни тръжни документации в рамките на предходната Дейност 1 и сключване на договори с избраните изпълнители на услуги на дейности по проекта,
  • Изпълнение на договор за "Техническа помощ за проект "Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци - с.Долни Богров"",
  • Изпълнение на договор "Подпомагане на ЗИП на Столична община при реализацията на проект "Подготовка на инвестиционен проект за затваряне и рекултивация на депо за битови отпадъци - с. Долни Богров",
  • Изпълнение на договор "Одит на проект "Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци - с.Долни Богров"",
  • Приключване на проекта.


« обратно