За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Малко Търново"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 6 158 675,00 лв


Регистрационен номер: DIR-510211621-6-50

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Малко Търново

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Малко Търново

Област: Бургас


Цел

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново.


Дейности

Дейност 1: Проучване и проектиране

Дейност 3: Строително-монтажни работи Разходите за машини и съоръжения са на стойност 1 285 508.72лв. и са включени към Дейност 3.

Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения

Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Под-дейност 5.1 Управление на проекта Под-дейност 5.2 Публичност

Дейност 6: Одит

Дейност 7: Надзор по време на строителство Под-дейност-7.1 строителен надзор Под-дейност-7.2 авторски надзор

ОБЕКТИ:

1. Депо - клетка 1

2. Мобилна сортираща линия


Обслужвано население: 3 793 жители

Общ капацитет на депото: 51 825 тона

Капацитет на клетката: 28 120 тона

Сепарираща инсталация - общ капацитет: 6 000 т./год.

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=72009« обратно