За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 40 752 469,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5112122-3-68

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Никопол

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Никопол

Област: Плевен


Цел

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)"


Дейности

Дейност 1: Подготовка, проучвания и проектиране

Дейност 2: Строителство

Дейност 3: Надзор по време на строителството

Дейност 4: Техническа помощ

Дейност 5: Одит

Дейност 6: Публичност

ОБЕКТИ:

1. Депо - клетка 1

2. Сепарираща инсталация

3. Компостираща инсталация

4. Претоварна станция ПавликениОбслужвано население: 106 164 жители

Общ капацитет на депото: 378 795 тона

Капацитет на клетката: 94 339 тона

Сепарираща инсталация - общ капацитет: 30 000 т./год.


Компостираща инсталация - общ капацитет: 15 000 т./год. 

Претоварна станция Павликени - капацитет: 2,5 т./час

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=68877

http://www.nikopol-bg.com/subsection-522-proekt_%E2%84%96dir_5112122_3_68_%E2%80%9Diz.html

« обратно