За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 17 326 711,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5112122-4-70

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Панагюрище

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Панагюрище

Област: Пазарджик


Цел

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище, с партьор община Стрелча.


Дейности

Дейност 1: Подготовка,проучвания и проектиране Поддейност 1.1. Изпълнени дейности по подготовка, проучвания и проектиране Поддейност 1.2. Предстоящи дейности по подготовка, проучвания и проектиране

Дейност 3: Строително-монтажни работи

Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения

Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Под-дейност 5.1 Управление на проекта Под-дейност 5.2 Публичност

Дейност 6: Одит

Дейност 7: Надзор по време на строителство Под-дейност 7.1. Строителен надзор Под-дейност 7.2. Авторски надзор

ОБЕКТИ:

1. Депо - клетка 1 (8,5 год.)

2. Компостираща инсталация


Обслужвано население: 30 176 жители

Общ капацитет на депото: 219 223 тона

Капацитет на клетката: 59 765 тона

Компостираща инсталация - общ капацитет: 2 000 т./год. 

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=75993


« обратно