За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 26 183 788,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5112122-6-72

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Плевен

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Плевен

Област: Плевен


Цел

Изграждане на регионална система за отпадъци в регион Плевен с партньори община Гулянци, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Искър и Пордим.


Дейности

Дейност 1: Подготовка,проучвания и проектиране ПОДДЕЙНОСТ 1.1. Дейности по подготовка, проучвания и проектиране направени преди кандидатстване


Дейност 3: Строително-монтажни работи ПОДДЕЙНОСТ 3.1. Строителство на „Регионален център за управление на отпадъците ” - Съпътстващи документи Приложение № 1. – Генплан към Инженерните разработки. ПОДДЕЙНОСТ 3.2. Строителство на довеждащата техническа инфраструктура за площадка на РЦУО. ПОДДЕЙНОСТ 3.2.1. Строителство на довеждащ водопровод до площадка на РЦУО. ПОДДЕЙНОСТ 3.2.2. Строителство на отвеждащ канализационен колектор от площадка на РЦУО. ПОДДЕЙНОСТ 3.2.3. Строителство на външно електрозахранване до площадка на РЦУО.


Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения. Сумата за Доставка на Машини и съоръжения възлиза на 8 087 962.55 лв., и е включена към Дейност 3-Строителство.


Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Под-дейност 5.1 Управление на проекта. Под-дейност 5.2 Публичност.


Дейност 6: Одит


Дейност 7: Надзор по време на строителство. Под-дейност 7.1. Строителен надзор. Под-дейност 7.2. Авторски надзор.

ОБЕКТИ:

1. Депо - клетка 1

2. Сепарираща инсталация

3. Компостираща инсталация

4. Център за опасни и др. отпадъци


Обслужвано население: 188 532 жители

Общ капацитет на депото: 1 525 500 тона

Капацитет на клетката: 785 500 тона

Сепарираща инсталация - общ капацитет: 53 865 т./год.

Компостираща инсталация - общ капацитет: 25 700 т./год. 

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на страницата на община Плевен, можете да намерите - ТУК

« обратно