За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 12 237 299,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5112122-12-80

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Разлог

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Разлог

Област: Благоевград


Цел

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог, включително и общини Банско, Белица и Якоруда.


Дейности


Дейност 1:
Подготовка,проучвания и проектиране Под-дейност - 1.1 Извършени дейности по проучване и проектиране Под-дейност- 1.2 Дейности, които предстои да бъдат извършени по проучване и проектиране

Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти

Дейност 3: Строително-монтажни работи ПОД-ДЕЙНОСТ 3.1.ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКАТА ПОД-ДЕЙНОСТ 3.2.ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕЖДАЩАТА ИНФРАСТРУКТОРА ПОД-ДЕЙНОСТ 3.3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЕМНАТА ЗОНА ПОД-ДЕЙНОСТ 3.4. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗОНАТА ЗА ДЕПОНИРАНЕ

Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения

Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Под-дейност 5.1 Управление на проекта Под-дейност 5.2 Публичност

Дейност 6: Одит

Дейност 7: Надзор по време на строителство Под-дейност 7.1 Строителен надзор Под-дейност 7.2 Авторски надзор

ОБЕКТИ:

1. Депо - клетка 1

2. Компостираща инсталация


Обслужвано население: 54 381 жители

Общ капацитет на депото: 632 055 тона

Капацитет на клетката: 131 006 тона

Компостираща инсталация - общ капацитет: 3 500 т./год.

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=66665

http://razlog.bg/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8

« обратно