За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Разработване на план за управление на защитена зона "Берковица" - BG0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 121 724,00 лв

Регистрационен номер: 5113123-4-689

Име на бенефициент: РИОСВ Монтана

Година на приключване на проекта: 2013

"Разработване на план за управление на защитена зона за опазване на птици BG0002086 "Оризища Цалапица"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 265 521,00 лв

Регистрационен номер: 5113123-5-690

Име на бенефициент: РИОСВ Пловдив

Година на приключване на проекта: 2014

"Изготвяне на планове за управление на защитена зона "Язовир Овчарица" BG0002023 и защитена зона "Язовир Жребчево" BG0002052"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 418 463,40 лв

Регистрационен номер: 5113123-6-691

Име на бенефициент: РИОСВ Стара Загора

Година на приключване на проекта: 2014

"Предложение за изработване на план за управление на защитена зона "Язовир Конуш"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 196 036,22 лв

Регистрационен номер: 5113123-7-692

Име на бенефициент: Сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани – Пловдив”

Година на приключване на проекта: 2014

"Teренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 9 886 792,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113024-1-48

Име на бенефициент: Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Година на приключване на проекта: 2015

Устойчиво управление на Национален парк "Пирин" и резерват "Тисата"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 19 791 600,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113325-3-91

Име на бенефициент: Дирекция Национален парк "Пирин"

Година на приключване на проекта: 2015

Устойчиво управление на Национален парк "Рила" - Iва фаза

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 21 030 933,20 лв

Регистрационен номер: DIR-5113325-18-116

Име на бенефициент: Дирекция Национален парк "Рила"

Година на приключване на проекта: 2015

Централен Балкан - парк за всички

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 55 092 000,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113325-12-109

Име на бенефициент: Дирекция "Национален парк Централен Балкан"

Година на приключване на проекта: 2015

Дейности за устойчиво управление на резерват "Соколата", резерват "Конгура", резерват "Али ботуш", резерват "Ореляк" и поддържан резерват "Тъмната гора"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 519 533,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113325-5-94

Име на бенефициент: РИОСВ Благоевград

Година на приключване на проекта: 2015

Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ - Бургас, поддържащи и възстановителни дейности

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 3 799 900,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113325-13-110

Име на бенефициент: РИОСВ Бургас

Година на приключване на проекта: 2015