За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Дейности за устройство и управление на Р"Калиакра", Р "Камчия", ПР "Балтата" и ПР "Калфата"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 037 880,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113325-4-92

Име на бенефициент: РИОСВ Варна

Година на приключване на проекта: 2015

Устройство и управление на резерват "Бяла крава" и поддържани резервати "Хайдушки чукар" и "Савчов чаир"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 304 900,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113325-9-105

Име на бенефициент: РИОСВ Велико Търново

Година на приключване на проекта: 2015

Дейности по устойчиво управление на резерват "Врачански карст" - изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ гр. Враца

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 352 900,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113325-17-115

Име на бенефициент: РИОСВ Враца

Година на приключване на проекта: 2015

Изпълнение на дейности за устройство и управление на резерват "Чупрене", резeрват "Горната кория" и поддържан резерват "Ибиша"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 246 600,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113325-11-107

Име на бенефициент: РИОСВ Монтана

Година на приключване на проекта: 2015

Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати "Купена", "Мантарица", "Беглика" и "Дупката"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 415 000,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113325-16-114

Име на бенефициент: РИОСВ Пазарджик

Година на приключване на проекта: 2015

Изпълнение на дейности за устойчиво управление на резерват "Църна река", поддържан резерват "Габра" и поддържан резерват "Острица"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 265 918,92 лв

Регистрационен номер: DIR-5113325-15-112

Име на бенефициент: РИОСВ Перник

Година на приключване на проекта: 2015

Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват "Червената стена" и поддържан резерват "Изгорялото гюне"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 780 200,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113325-8-103

Име на бенефициент: РИОСВ Пловдив

Година на приключване на проекта: 2015

Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 4 180 053,60 лв

Регистрационен номер: DIR-5113325-6-96

Име на бенефициент: РИОСВ Русе

Година на приключване на проекта: 2015

Дейности по опазване и устойчиво управление на резерватите: Сосковчето, Казаните, Кастраклии, Червената стена - част и поддържаните резервати Шабаница, Момчиловски дол, Амзово, Конски дол на територията на РИОСВ - Смолян

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 275 960,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113325-10-106

Име на бенефициент: РИОСВ Смолян

Година на приключване на проекта: 2015

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ - София, в т.ч.: Резерват "Торфено бранище", Резерват "Бистришко бранище", Поддържан резерват "Училищна

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 4 438 315,20 лв

Регистрационен номер: DIR-5113325-14-111

Име на бенефициент: РИОСВ София

Година на приключване на проекта: 2015