За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати - изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ - Стара Загора

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 413 400,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113325-1-88

Име на бенефициент: РИОСВ Стара Загора

Година на приключване на проекта: 2015

Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват "Вълчи дол' и поддържани резервати "Женда", "Борака", "Боровец", "Чамлъка"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 375 490,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113325-7-97

Име на бенефициент: РИОСВ Хасково

Година на приключване на проекта: 2015

Дейности за устройство и управление на поддържани резервати в обхвата на РИОСВ Шумен

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 852 314,40 лв

Регистрационен номер: DIR-5113325-2-89

Име на бенефициент: РИОСВ Шумен

Година на приключване на проекта: 2015

Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк "Беласица"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 344 108,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113326-7-101

Име на бенефициент: ДПП Беласица

Година на приключване на проекта: 2015

Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк "Българка"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 7 364 200,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113326-8-102

Име на бенефициент: Дирекция на природен парк "Българка"

Година на приключване на проекта: 2015

Дейности по устойчиво управление на природен парк "Витоша"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 5 240 300,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113326-4-98

Име на бенефициент: Дирекцията на природен парк "Витоша"

Година на приключване на проекта: 2015

Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк "Врачански Балкан"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 4 533 937,85 лв

Регистрационен номер: DIR-5113326-10-108

Име на бенефициент: Дирекция на природен парк "Врачански Балкан"

Година на приключване на проекта: 2015

ИД - ПП "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк "Златни пясъци"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 2 897 723,70 лв

Регистрационен номер: DIR-5113326-11-113

Име на бенефициент: Дирекция на природен парк "Златни пясъци"

Година на приключване на проекта: 2015

Устройство и управление на природен парк Персина

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 2 828 400,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113326-1-90

Име на бенефициент: Дирекция на природен парк "Персина"

Година на приключване на проекта: 2015

Изпълнение на дейности включени в плана за управление на природен парк "Рилски манастир"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 978 014,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113326-9-104

Име на бенефициент: Дирекция на природен парк "Рилски манастир"

Година на приключване на проекта: 2015