За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Дейности по устойчиво управление на природен парк "Русенски Лом"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 4 221 180,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113326-6-100

Име на бенефициент: Дирекция на природен парк "Русенски лом"

Година на приключване на проекта: 2015

Устойчиво управление и устройство на природен парк "Сините камъни"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 3 680 687,86 лв

Регистрационен номер: DIR-5113326-3-95

Име на бенефициент: Дирекция на природен парк "Сините камъни"

Година на приключване на проекта: 2015

Устойчиво управление и устройство на природен парк "Странджа"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 7 821 000,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5113326-5-99

Име на бенефициент: Дирекция на природен парк "Странджа"

Година на приключване на проекта: 2015

Устройство и управление на ПП "Шуменско плато"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 4 879 555,26 лв

Регистрационен номер: DIR-5113326-2-93

Име на бенефициент: Дирекция на природен парк "Шуменско плато"

Година на приключване на проекта: 2015