За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, община Карлово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 580 800,00 лв

Регистрационен номер: 58131-116-116

Име на бенефициент: Карлово

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за „Интегриран воден проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, канализационна мрежа с довеждащи колектори и МПСОВ в с. Добрич, община Димитровград

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 220 000,00 лв

Регистрационен номер: 58131-117-117

Име на бенефициент: Димитровград

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект „Да подобрим жизнената среда” - за реконструкция на ВиК мрежа в централна градска част, изграждане на ВиК инфраструктура в кв. 307-313 и кв. 39 и ПСОВ, гр. Свиленград

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 725 222,40 лв

Регистрационен номер: 58131-119-119

Име на бенефициент: Свиленград

Година на приключване на проекта: 2011

Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън, община Трън: проект за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа, проект за реконструкция и разширение на канализационната мрежа, проект за ПСОВ

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 291 000,00 лв

Регистрационен номер: 58131-122-122

Име на бенефициент: Трън

Година на приключване на проекта: 2011

Интегриран проект за решаване проблемите на водния цикъл на гр. Върбица, общ. Върбица: проект за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа, проект за канализационна мрежа, проект за пречиствателна станция за отпадъчни води

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 322 498,00 лв

Регистрационен номер: 58131-123-123

Име на бенефициент: Върбица

Година на приключване на проекта: 2011

Интегриран проект за управление на водите на територията на гр. Борово, община Борово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 739 883,00 лв

Регистрационен номер: 58131-124-124

Име на бенефициент: Борово

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовката на инвестиционен проект за изграждане на канализация и ПСОВ на с. Хайредин

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 435 412,00 лв

Регистрационен номер: 58131-125-125

Име на бенефициент: Хайредин, Криводол

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за изготвяне на проект за интегриран воден цикъл, рехабилитация, реконструкция и изграждане на ВиК мрежа с довеждащи канализационни колектори и пречиствателни съоръжения на гр. Шабла

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 117 760,00 лв

Регистрационен номер: 58131-126-126

Име на бенефициент: Шабла

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на инфраструктурен проект „Пречистване отпадните води на гр. Мъглиж и с. Тулово в община Мъглиж

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 812 720,00 лв

Регистрационен номер: 58131-127-127

Име на бенефициент: Мъглиж

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект ”Реконструкция и модернизация на ПСОВ - гр. Дупница"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 587 000,00 лв

Регистрационен номер: 58131-128-128

Име на бенефициент: Дупница

Година на приключване на проекта: 2011