За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подготовка на проектно предложение за изграждане на довеждащ колектор и пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Белоградчик

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 171 100,00 лв

Регистрационен номер: 58131-146-146

Име на бенефициент: Белоградчик

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на проектно предложение за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 45 100,00 лв

Регистрационен номер: 58131-147-147

Име на бенефициент: Белоградчик

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води – гр. Гурково

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 328 400,00 лв

Регистрационен номер: 58131-148-148

Име на бенефициент: Гурково

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в с. Първенец, Община Родопи

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 339 600,00 лв

Регистрационен номер: 58131-149-149

Име на бенефициент: Родопи

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на инвестиционен проект за финансиране по ОП “Околна среда”: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежи и изграждане на ПСОВ за селата Огняново и Хаджиево”

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 515 800,00 лв

Регистрационен номер: 58131-151-151

Име на бенефициент: Пазарджик

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Црънча

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 724 742,40 лв

Регистрационен номер: 58131-152-152

Име на бенефициент: Пазарджик

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Дебращица

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 752 418,80 лв

Регистрационен номер: 58131-153-153

Име на бенефициент: Пазарджик

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Паталеница

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 897 666,00 лв

Регистрационен номер: 58131-154-154

Име на бенефициент: Пазарджик

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик”

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 965 524,00 лв

Регистрационен номер: 58131-155-155

Име на бенефициент: Долни Чифлик

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Интегрирано управление на водите на с. Момчиловци”

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 058 754,00 лв

Регистрационен номер: 58131-158-158

Име на бенефициент: Смолян

Година на приключване на проекта: 2011