За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Изготвяне на работни проекти за ВиК мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово, община Пазарджик

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 692 420,00 лв

Регистрационен номер: 58131-160-160

Име на бенефициент: Пазарджик

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 141 200,00 лв

Регистрационен номер: 58131-162-162

Име на бенефициент: Долна Митрополия

Година на приключване на проекта: 2011

Интегриран проект за управление на питейните и отпадните води – кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 391 640,00 лв

Регистрационен номер: 58131-165-165

Име на бенефициент: Бургас

Година на приключване на проекта: 2011

Интегриран проект за управление на питейни води на град Долна баня и изграждане на обща ПСОВ

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 636 500,00 лв

Регистрационен номер: 58131-166-166

Име на бенефициент: Долна баня

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за изграждане на ВиК мрежа и пречиствателна станция за отпадни води гр. Земен

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 226 320,00 лв

Регистрационен номер: 58131-167-167

Име на бенефициент: Земен

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи на с. Крупник и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 324 795,00 лв

Регистрационен номер: 58131-168-168

Име на бенефициент: Симитли

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи на гр. Симитли и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 2 268 960,00 лв

Регистрационен номер: 58131-169-169

Име на бенефициент: Симитли

Година на приключване на проекта: 2011

Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води – с. Рудник и м.с. Черно море – област Бургас

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 479 090,00 лв

Регистрационен номер: 58131-171-171

Име на бенефициент: Бургас

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за детайлно разработване на инфраструктурно предложение „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на водите на гр. Елена”

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 650 920,00 лв

Регистрационен номер: 58131-175-175

Име на бенефициент: Елена

Година на приключване на проекта: 2011

Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Момчилград

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 261 007,00 лв

Регистрационен номер: 58131-177-177

Име на бенефициент: Момчилград

Година на приключване на проекта: 2011