За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 14 489 450,00 лв

Регистрационен номер: DIR-592114-1-10

Име на бенефициент: Ботевград, с партньори община Правец и община Етрополе

Година на приключване на проекта: 2013

Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 19 427 990,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5102117-1-12

Име на бенефициент: Община Видин

Година на приключване на проекта: 2013

"Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 291 537 381,00 лв

Регистрационен номер: DIR-592113-1-9

Име на бенефициент: Столична община

Година на приключване на проекта: 2013

Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 017 458,40 лв

Регистрационен номер: 58231-12-316

Име на бенефициент: Община Русе

Година на приключване на проекта: 2012

Техническа помощ на инвестиционен проект за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъците на община Търговище и община Попово

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 079 010,00 лв

Регистрационен номер: 58231-3-307

Име на бенефициент: Търговище

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността “Оран Преслуп -Киселка” в община Баните, област Смолян

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 183 696,00 лв

Регистрационен номер: 58231-6-310

Име на бенефициент: Баните

Година на приключване на проекта: 2011

Интегрирано управление на твърдите битови отпадъци на територията на община Лъки

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 131 850,00 лв

Регистрационен номер: 58231-7-311

Име на бенефициент: Лъки

Година на приключване на проекта: 2011

Закриване и рекултивация на общинското депо за отпадъци в гр. Съединение, Пловдивска област и изграждане на претоварна станция

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 215 064,00 лв

Регистрационен номер: 58-231-8-312

Име на бенефициент: Съединение

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на проект за управление на отпадъците в Община Козлодуй – регион Оряхово

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 599 880,00 лв

Регистрационен номер: 58231-11-315

Име на бенефициент: Козлодуй

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на проект за управление на отпадъците в Община Кнежа – регион Оряхово

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 599 880,00 лв

Регистрационен номер: 58231-24-328

Име на бенефициент: Кнежа

Година на приключване на проекта: 2011