За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Техническа помощ за инвестиционен проект ″Изграждане на втора клетка на Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна″

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 289 800,00 лв

Регистрационен номер: 58231-25-329

Име на бенефициент: Сандански

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Разширение на Регионално депо за ТБО гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино”

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 739 070,00 лв

Регистрационен номер: 58231-26-330

Име на бенефициент: Мaдан

Година на приключване на проекта: 2011

Изработване на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в гр. Сливо поле

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 92 000,00 лв

Регистрационен номер: 58231-27-331

Име на бенефициент: Сливо поле

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в община Карлово

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 298 900,00 лв

Регистрационен номер: 58231-29-333

Име на бенефициент: Карлово

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 547 880,00 лв

Регистрационен номер: 58231-30-334

Име на бенефициент: Разград

Година на приключване на проекта: 2011

Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Ракида” в община Чепеларе, област Смолян

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 181 840,00 лв

Регистрационен номер: 58231-34-338

Име на бенефициент: Чепеларе

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за подобряване на инфраструктурата за третиране на отпадъците в общините Омуртаг, Върбица и Котел

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 593 520,00 лв

Регистрационен номер: 58231-36-340

Име на бенефициент: Омуртаг

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъците в община Котел

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 799 920,00 лв

Регистрационен номер: 58231-37-341

Име на бенефициент: Котел

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на инвестиционен проект за Регионално депо – Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 569 300,00 лв

Регистрационен номер: 58231-40-344

Име на бенефициент: Разлог

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на качествен инвестиционен проект: „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на Габрово и Трявна” за последващо финансиране по приоритетна ос 2 на ОП

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 369 524,00 лв

Регистрационен номер: 58231-44-348

Име на бенефициент: Габрово

Година на приключване на проекта: 2011