За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Закриване, рекултивация и мониторинг на общинско депо за битови отпадъци – гр. Смядово”

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 188 400,00 лв

Регистрационен номер: 58231-45-349

Име на бенефициент: Смядово

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 383 000,00 лв

Регистрационен номер: 58231-48-352

Име на бенефициент: Панагюрище

Година на приключване на проекта: 2011

Изграждане на регионален център за управление на отпадъци – Кочериново

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 490 160,00 лв

Регистрационен номер: 58231-51-355

Име на бенефициент: Кочериново

Година на приключване на проекта: 2011

Изработване на техническа документация за закриване и рекултивация на общинското депо за битови отпадъци в село Каспичан, община Каспичан

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 123 040,00 лв

Регистрационен номер: 58231-54-358

Име на бенефициент: Каспичан

Година на приключване на проекта: 2011

Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Бяла Слатина

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 907 200,00 лв

Регистрационен номер: 58231-56-360

Име на бенефициент: Бяла Слатина

Година на приключване на проекта: 2011

Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 253 040,00 лв

Регистрационен номер: 58231-13-317

Име на бенефициент: Хасково

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на претоварна станция за неопасни отпадъци с инсталация за сепариране в община Върбица

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 354 504,00 лв

Регистрационен номер: 58231-14-318

Име на бенефициент: Върбица

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ зa закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м. «Сулюманица», гр. Пирдоп и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на община Пирдоп

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 217 080,00 лв

Регистрационен номер: 58231-17-321

Име на бенефициент: Пирдоп

Година на приключване на проекта: 2011

Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Лом

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 305 400,00 лв

Регистрационен номер: 58231-18-322

Име на бенефициент: Лом

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол (общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа)

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 252 080,00 лв

Регистрационен номер: 58231-23-327

Име на бенефициент: Ямбол

Година на приключване на проекта: 2011