За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Подготовка на инвестиционен проект „Регионално депо за неопасни отпадъци - община Перник"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 674 400,00 лв

Регистрационен номер: 58231-31-335

Име на бенефициент: Перник

Година на приключване на проекта: 2010

Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от община Враца и община Мездра”

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 118 502,00 лв

Регистрационен номер: 58231-43-347

Име на бенефициент: Враца

Година на приключване на проекта: 2010

Актуализация и допълване на проект за реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО – Теклен дол – Смолян и система за регионално управление на отпадъците

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 241 602,00 лв

Регистрационен номер: 58231-57-361

Име на бенефициент: Смолян

Година на приключване на проекта: 2010

Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Долни Богров

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 234 100,00 лв

Регистрационен номер: 58231-16-320

Име на бенефициент: Столична община

Година на приключване на проекта: 2010

Подготовка на проект за управление на отпадъците в община Кнежа – регион Оряхово

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 599 880,00 лв

Регистрационен номер: 58231-24-328

Име на бенефициент: Кнежа

Година на приключване на проекта: 2010

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 26 972 583,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5112122-10-78

Име на бенефициент: Аксаково (Варна)

Година на приключване на проекта: 2015

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 40 546 468,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5102118-1-22

Име на бенефициент: Бургас

Година на приключване на проекта: 2015

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово, Бяла, област Русе"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 22 054 200,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5112122-8-76

Име на бенефициент: Бяла

Година на приключване на проекта: 2015

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 19 427 990,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5102117-1-12

Име на бенефициент: Видин

Година на приключване на проекта: 2015

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 24 911 189,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5112122-1-66

Име на бенефициент: Габрово

Година на приключване на проекта: 2015