За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания” по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 97 627 253,00 лв

Регистрационен номер: DIR-51222031-1-173

Име на бенефициент: Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС)

Година на приключване на проекта: 2015

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 36 933 506,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5112122-13-81

Име на бенефициент: Добрич

Година на приключване на проекта: 2015

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 15 626 301,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5112122-2-67

Име на бенефициент: Луковит

Година на приключване на проекта: 2015

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Малко Търново"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 6 158 675,00 лв

Регистрационен номер: DIR-510211621-6-50

Име на бенефициент: Малко Търново

Година на приключване на проекта: 2015

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 40 752 469,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5112122-3-68

Име на бенефициент: Никопол

Година на приключване на проекта: 2015

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 17 326 711,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5112122-4-70

Име на бенефициент: Панагюрище

Година на приключване на проекта: 2015

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 19 132 568,00 лв

Регистрационен номер: DIR-592115-1-11

Име на бенефициент: Перник

Година на приключване на проекта: 2013

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 26 183 788,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5112122-6-72

Име на бенефициент: Плевен

Година на приключване на проекта: 2015

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 12 237 299,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5112122-12-80

Име на бенефициент: Разлог

Година на приключване на проекта: 2015

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец (Самоков)"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 8 732 417,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5112122-7-73

Име на бенефициент: Самоков

Година на приключване на проекта: 2015