За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 2: Отпадъци

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 49 416 859,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5112122-9-77

Име на бенефициент: Стара Загора

Година на приключване на проекта: 2015

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 26 989 588,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5122130-1-172

Име на бенефициент: Хасково

Година на приключване на проекта: 2015

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 29 389 564,00 лв

Регистрационен номер: DIR-5112122-5-71

Име на бенефициент: Ямбол

Година на приключване на проекта: 2015

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"

Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 30 648 232,17 лв

Регистрационен номер: DIR-5112122-11-79

Име на бенефициент: Велико Търново

Година на приключване на проекта: 2015