За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Архив Новини

14.10.2010

ОБЩИНИТЕ ЩЕ ИМАТ УЛЕСНЕН ДОСТЪП ДО ЕВРОФИНАНСИРАНЕТО ПО ОПОС

Общинските администрации могат да разчитат на подкрепа в по-нататъшните си усилия за ефективното усвояване на европейските фондове и по-специално за оперативна програма “Околна среда”.

08.10.2010

ОБЩИНА ВИДИН ПОДАДЕ ПРОЕКТ ЗА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОНА

Днес община Видин подаде проект за изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в региона

04.10.2010

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТА НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Добавени бяха нови компоненти в проекта на процедурата по Биоразнообразие

05.09.2010

ОТКРИВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ НА ГР. СОПОТ

Премиерът Борисов откри ПСОВ-Сопот, изградена с финансиране по ОПОС

02.09.2010

НОВИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДРЕДБА НА ИСКАНИЯ ЗА СРЕДСТВА

Новите образци влизат в сила от 1 октомври 2010 г.

26.08.2010

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” СА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ОБЩИНИ В РАЗМЕР НА 24 МЛН. ЛВ.

С разплатените средства ще се реализират инфраструктурни обекти, които са в напреднал етап на изграждане.

18.08.2010

ОЩЕ 600 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ПРОЕКТИ НА ОБЩИНИТЕ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР

Министерството на околната среда и водите открива процедура за подготовка и изпълнение на проекти в сектор Води по ОП „Околна среда”

10.08.2010

БУРГАС И ВИДИН С ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕПА ПО ОПОС

Поканени са общините Бургас и Видин за подаване на проекти в сектор "Отпадъци"

04.08.2010

БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПОС МОГАТ ДА ДАВАТ ПРЕПОРЪКИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ

Управляващият орган на ОПОС търси мнението на бенефициентите как да се опростят процесите по управление и усвояване на евросредствата.

15.07.2010

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПОС

УО на ОПОС прави уточнение във връзка с провеждането на обществени поръчки на бенефициентите по програмата