За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Архив Новини

01.07.2010

600 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ВОДНИ ПРОЕКТИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА”

Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда" отправя покана за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към общински администрации с над 10 000 екв. ж.

16.06.2010

МАЛИНА КРУМОВА ПРЕДСТАВИ НАПРЕДЪКА ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

В Созопол се провежда 34-тата асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България

15.06.2010

ПЪРВИЯТ УСПЕШЕН ПРОЕКТ ПО ОПОС – ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ПОКАЗВА РЕЗУЛТАТИ

На официална церемония беше пуснат в експлоатация първият успешно завършен обект по ОПОС

14.06.2010

ПЪРВИЯТ УСПЕШНО ЗАВЪРШЕН ОБЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ОП “ОКОЛНА СРЕДА”, ЩЕ БЪДЕ ПУСНАТ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Инвестицията е в размер на 21 милиона лева по оперативна програма „Околна среда”

14.06.2010

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОП “ОКОЛНА СРЕДА” ИЗПЪЛНЯВА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Предприетите корективни мерки в сектор „Води” ще се обсъдят и на заседанието на Комитета за наблюдение на програмата на 15 юни 2010 г. в Поморие

02.06.2010

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА КАПАЦИТЕТА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ОПОС

Междинното звено на ОПОС планира да избере изпълнител, който да разработи подробна методология за оценка на капацитета на бенефициенти за управление на проекти по оперативната програма.

28.05.2010

ПРЕДСТОИ ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОП "ОКОЛНА СРЕДА"

Управляващият орган на ОП "Околна среда" публикува проект на покана за кандидатстване по приоритетна ос 1.

05.05.2010

СФОРМИРА СЕ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ПО ЗОП

В срок до 15 май 2010 г. се приемат въпроси по казуси, свързани с обявяването и провеждането на процедури по ЗОП (НВМОП), възникнали при изпълнението на проекти по ОПОС.

05.05.2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОДКРЕПИ КОРЕКТИВНИТЕ МЕРКИ В СЕКТОР „ВОДИ” ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА”

След преодоляване на проблемите при функционирането на програмата по Приоритетна ос 1, може да се възобнови сертифицирането на плащанията по проектите, които отговарят на принципите на добро финансово управление.

27.04.2010

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: ПРЕУСТАНОВИХМЕ РАЗПИЛЯВАНЕТО НА СРЕДСТВА ПО ОПОС

На 24 април 2010 г., министърът на околната среда и водите Нона Караджова се срещна с представители на медиите в с. Чифлик, община Троян.