За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Архив Новини

27.04.2010

ПРОЕКТИ ЗА НАД 1 МИЛИАРД ЛЕВА СА ДОГОВОРЕНИ ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.”

От тях са изплатени 126 милиона лева, което е 12 на сто от договорените суми и 3,6 на сто от общия ресурс на програмата.

22.04.2010

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР ВАСИЛЕВА ПРЕДСТАВИ НАПРЕДЪКА ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА” ПРЕД КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Заместник-министърът на околната среда Ивелина Василева представи вчера пред Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание постигнатия напредък в усвояването на европейските фондове по ОП „Околна среда”.

20.04.2010

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА РАЗХОДИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 НА ОПОС

Управляващият орган на ОПОС издаде указания относно отчитането на разходи по приоритетна ос 3

20.04.2010

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

След положителното становище на национално ниво, се очаква и Брюксел да даде зелена светлина за най-големия проект в сектор „отпадъци”.

12.04.2010

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" ЩЕ УЧАСТВА НА ИЗЛОЖЕНИЕТО "ВОДА - СОФИЯ 2010"

На щанда на ОП "Околна среда" в Интер Експо Център ще се раздават информационни материали за бенефициентите и изпълнителите в сектор "води"

31.03.2010

РАЗЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1

Управляващият орган на ОПОС излезе със становище относно допълнителните споразумения към договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедура "BG161po005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти" по приоритетна ос 1

29.03.2010

НАСОКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г."

Управляващият орган на ОПОС издаде указания към одиторите на проектите, финансирани от програмата, относно обхвата на работата и вида на доклада.

26.03.2010

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ОКОНЧАТЕЛНИЯ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТИ, ГЕНЕРИРАЩИ ПРИХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПОС.

Окончателната безвъзмездна финансова помощ се определя като към крайния размер на допустимите разходи по проекта се приложи и размерът на одобрения финансов дефицит.

25.03.2010

ПРИКЛЮЧИ ЦИКЪЛЪТ ОТ ОБУЧЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПОС

Приключи цикълът от обучения, който Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” организира за бенефициентите със сключени договори по програмата.

19.03.2010

МОСВ НЕ ПРЕПОРЪЧВА И НЕ ЛОБИРА ЗА КОНКРЕТНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Писмо на министър Караджова до бенефициентите относно случаи на консултантски фирми, ползващи се неправомерно с препоръки от името на МОСВ