За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Архив Новини

08.03.2010

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕТО НА ЛИХВИТЕ, НАТРУПАНИ ПО ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г."

Нови указания относно третирането на лихвите, натрупани по получени средства от оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

26.02.2010

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПОДАДЕ ПРОЕКТА ЗА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА СОФИЯ

Днес Столична община подаде проекта за интегрираната система за управление на отпадъците на София.

23.02.2010

ПОДПИСАН Е ДОГОВОРЪТ ЗА ВТОРИЯ ГОЛЯМ ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА”

Министър Нона Караджова и кметът на община Габрово Томислав Дончев подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда” за Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово.

22.02.2010

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА” ЗА ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГР. ГАБРОВО

Министър Караджова ще подпише договора за интегрирания воден цикъл на гр. Габрово

21.02.2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГР. ГАБРОВО

Одобрен е вторият голям проект по ОПОС

20.02.2010

ПРОЕКТИ С РЕГИСТРИРАНИ НЕРЕДНОСТИ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Предстои разработване на Национална методология за налагане на финансови корекции по оперативните програми, съфинансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз

18.02.2010

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПРОЕКТИТЕ В СЕКТОР "ВОДИ"

УО на ОПОС приканва бенефициентите на програмата да подават коментари по публикуваните Изисквания и ограничителни параметри в секция Документи.

11.02.2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДАДЕ ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОПОС

Положителна оценка от ЕК за ОПОС

22.01.2010

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНЕ ЗА СРЕДСТВА ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ПО ПРОЕКТИ

Управляващият орган публикува становище относно представянето на искания за средства за окончателно плащане по проекти, финансирани по ОПОС.

20.01.2010

УТВЪРДЕНИ СА НОВИТЕ ОБРАЗЦИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТИТЕ

Управляващият орган публикува утвърдените образци за докладване напредъка по проектите, финансирани по ОПОС