За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Архив Новини

02.11.2009

ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ОТКРИВАНЕТО НА НОВИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Временно преустановяване откриването на нови процедури за възлагане на обществени поръчки по приоритетни оси 1 и 2 на оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”

21.10.2009

СТАНОВИЩЕ - ОТЧИТАНЕ НА ДДС ПО ПРОЕКТИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Управляващият орган на ОПОС излезе със становище относно отчитането на ДДС по проекти в сектор "Биоразнообразие"

16.10.2009

СТАНОВИЩЕ - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РАЗХОДИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ ПО ОПОС

Управляващият орган на ОПОС излезе със становище относно възможността за прехвърляне на средства в рамките на проекти по програмата, по които има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

26.09.2009

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ № 55 /12 МАРТ 2007 Г.

Прието е ПМС № 207 от 19 август 2009 г. за изменение и допълнение на ПМС № 55 от 12 март от 2007 г.

26.09.2009

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” – ПРИЕМЕН ДЕН

МОСВ открива ежеседмична приемна за консултации по ОП „Околна среда”

16.09.2009

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 НА ОПОС

Становище на Управляващия орган относно възможността директорите на дирекции, които са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, да бъдат същевременно и ръководители на проекти по приоритетна ос 3 на ОПОС.

10.09.2009

НОВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС №209 от 2009 - СЕКТОР "ОТПАДЪЦИ"

МС излезе с Постановление във връзка с финансирането на проекти в сектор "Управление на отпадъците"

11.08.2009

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДКРЕПА НА РАБОТАТА ПО ОП "ОКОЛНА СРЕДА"

Покана за подаване на предложения за подобряване на работата между Управляващият орган и бенефициентите на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”

15.07.2009

ВАЖНО - ОБЩИНИ С ПРОЕКТИ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДЕПА

Управляващият орган на ОПОС приканва общинските администрации да подадат информация относно проектната готовност за закриване на общински депа.

09.07.2009

ПРЕКРАТЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПОС

Прекратяването на процедурите е във връзка с необходимостта от въвеждане на допълнителни изисквания и критерии за оценка на проектни предложения