За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Архив Новини

03.07.2009

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕТО НА ДДС ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА "ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ" ПО ОП "ОКОЛНА СРЕДА"

МОСВ излезе със становище относно третирането на ДДС във връзка с "големите проекти" по ОПОС

25.06.2009

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕ НА ДДС

Становище на Управляващия орган относно третиране на ДДС

19.06.2009

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТИТЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 "БИОРАЗНООБРАЗИЕ"

Приключи оценката на подадените проектни предложения по приоритетна ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"

19.05.2009

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА НА КИКП

Публикувани са изменения във Вътрешните правила на Комитета за избор, координация и приоритизация на проекти(КИКП)

30.04.2009

НОВИ УКАЗАНИЯ

Нови Указания за Бенефициентите по ОП "Околна среда 2007 - 2013г."

09.04.2009

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Вътрешните правила и процедури за управление на проекти са публикувани и достъпни за сваляне от интернет страницата на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г."

05.03.2009

ПРИКЛЮЧИ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА СТРОИТЕЛСТВО В АГЛОМЕРАЦИИ OТ 2 000 ДО 10 000 ЕКВ. Ж.

114 общини между 2 000 и 10 000 е.ж. подадоха проекти за строителство във водния сектор.

02.02.2009

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009г.

Финален вариант на индикативна годишна работна програма за 2009г.

20.01.2009

ПРИКЛЮЧИ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА СТРОИТЕЛСТВО В АГЛОМЕРАЦИИ С НАД 10 000 екв. ж.

Вчера приключи процедурата за Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.

30.12.2008

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" В КРАЯ НА 2008 г.

Управляващият орган на ОПОС направи равносметка за управлението на програмата към 30 декември 2008 г.