За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

29.12.2010

ПРИМЕРНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ОБЩИНА И ВИК ОПЕРАТОР

Уважаеми бенефициенти,

от тук можете да изтеглите примерен образец на споразумение между община-кандидат по приоритетна ос 1 на ОПОС и ВиК оператор. Съгласно Поканите за кандидатстване по процедури BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. и BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. подобно споразумение е задължителен документ, който следва да се приложи в проектното предложение.


Моля да се има предвид, че текстът на образеца е примерен и е даден за Ваше улеснение. Образецът е приложен към двете процедури в секция Обяви/Актуални обяви.